Steenkolen Handels-Vereeniging - SHV - Directeur opa Jacobs